Bondsjöhöjden skola är en två- och treparallellig F-2-skola med ca 170 elever. Förutom grundskola 1-2 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar. Murbergsskolan ligger i samma upptagningsområde och verkar under samma skolledning. Murbergsskolan är en 3-6-skola med ett fritidshem. Skolorna samarbetar och ser sig som en F-6-skola.
Bondsjöhöjden skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.
Murbergsskolan ligger granne med länsmuseet på Murberget och har skogen precis inpå knuten. Mellan skolorna är det ca 2 km.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från båda skolorna. 

Arbetsuppgifter
Du kommer utifrån lärarens planering arbeta i elevgrupp samt med enskilda elever. Du är med och skapar en bra inlärningsmiljö där elever kan utvecklas så långt som möjligt. Du ligger steget före och ser till att elever får möjlighet att lyckas i sin samvaro med andra. Du förväntas arbeta utomhus under elevernas raster samt vid behov leda vår pulsverksamhet eller andra pedagogiska aktiviteter. Du följer även med till simhallen och stödjer undervisningen i simning. Du kan komma att delta i viss planering utifrån elevers behov samt ta fram material med ex. visuellt stöd eller andra anpassningar. Handledning direkt till elever och elevgrupper ingår i uppdraget.

Kvalifikationer 
Du har relevant utbildning för området, t ex elevassistentutbildning, gymnasial utbildning på BF-programmet, beteendevetare,  alternativt längre erfarenhet av att arbeta i skolan.
Du arbetar utifrån verksamhetens behov och är noggrann, lojal och följer fattade beslut.
Du har god kunskap om, och erfarenhet av, undervisning och handledning av yngre elever i behov av särskilt stöd. 
Du som söker tjänsten har grundläggande värderingar som överensstämmer med skolans värdegrund. 
Du är en trygg, lugn och positiv person med god kunskap om lågaffektivt bemötande.
Du har en god förmåga att bygga goda relationer och samarbeta med elever, vårdnadshavare, kollegor och övriga vuxna i skolan.
Din erfarenhet av arbete med elever med diagnosisterade svårigheter vilka medför anpassningar i ordinarie skolarbete ses som särskilt värdefullt, t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med diabetes och det stöd dessa elever behöver i den dagliga skolverksmheten. 
Du har god datorvana och kunskap om olika program som kan stödja elevens lärande. 
Du har erfarenhet av att arbeta utomhus under elevernas raster samt vid behov leda vår pulsverksamhet, rastverksamhet eller andra pedagogiska aktiviteter utomhus, på både skolans område och i till exempel skogen. 

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar utifrån behov och för aktuella elevers lärande.

För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet

Tjänstgöringsgraden omfattar cirka 75%. 

Allmän visstidsanställning från augusti 2021 till juni 2022, eventuell möjlighet till förlängning. 

Tjänsten utlyses då ordinarie personal sökt egen utbildning under perioden. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. 

Intervjuer kan komma att ske löpande.

Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.