Meny
Meny

Verksamhetschef Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Härnösand Gymnasieskola Sista ansökningsdag: 2020-11-30

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.

Om tjänsten

Härnösands kommun arbetar mycket målinriktat med att skapa en sammanhållen kvalitativ utbildningsplattform för gymnasial och eftergymnasial utbildning inom begreppet Campus Härnösand. Skolförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen utvecklar därför sin samverkan i utbildnings- och undervisningsfrågor, och avser att ännu tydligare konkretisera det vardagliga samarbetet för positivt mervärde och spännande synergier. Fokus ligger på att skapa en sammanhållen verksamhet av högsta klass som möter de behov av gymnasial och eftergymnasial utbildning som uttrycks av branscher och näringar, men inte minst av den enskilde själv. Vi söker nu dig som vill anta utmaningen att driva och leda denna utveckling!

Vi söker dig som vill bli vår verksamhetschef för det nya och samordnade verksamhetsområdet Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Verksamhetsområdet omfattar den kommunala gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan och kultur- och musikskolan, samt den kommunala vuxenutbildningen, yrkesvux, YH-utbildningarna och Lärcentrum. Till stöd i din befattning har du en egen ledningsgrupp bestående av sju rektorer/enhetschefer och administrativa stödresurser, samt de befintliga stödresurserna för kvalitets- och verksamhetsutveckling i respektive förvaltning. Du ingår funktionellt i såväl Skolförvaltningens som Arbetslivsförvaltningens ledningsgrupper, men du är underställd en förvaltningschef.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för de verksamheter som ingår i det nya samlade verksamhetsområdet avseende personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du samordnar och leder verksamheterna tillsammans med underställda rektorer och enhetschefer, och verkar i din roll för att såväl nationella uppdrag som kommunala uppdrag bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och förekommande mål och riktlinjer. Som verksamhetschef leder och samordnar du det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet och samverkar med rektorer, enhetschefer och stabsfunktioner inom skol- respektive arbetslivsförvaltningen för att skapa goda arbets- och lärmiljöer. Du företräder verksamheterna i skol- respektive arbetslivsförvaltningens ledningsgrupper, samt Härnösands kommun i sin helhet i regionala och nationella nätverk inom ditt verksamhetområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant yrlkesområde för den sökta tjänsten. Du har även utbildning i och erfarenhet av att jobba med målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete i pedagogisk verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i rollen som indirekt chef, det vill säga chef över chefer.

Som person är du professionell och ansvarstagande. Du delar med dig av din kunskap och kompetens och driver och utvecklar verksamheten med mod och klokskap för att bidra till kontinuerliga förbättringar. Du agerar som förebild och bidrar genom ditt aktiva personliga ledarskap till arbetsglädje.

Du är lyhörd och motiverande, och du visar som chef stolthet i din yrkesroll att leda verksamheterna mot uppsatta mål. Du agerar genom att vara öppen, transparent och äkta att få underställda chefer och personal att känna sig trygga i att följa dig som ledare. Du tillämpar ett tydligt ledarskap vars grundstenar vilar på tillit och förtroende.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och uppmuntrar kreativitet, delaktighet och medskapande för att nå långsiktiga mål. Du har en väl utvecklad förmåga att se och förstå komplexa samband på övergripande organisatoriska plan. Du tar ett stort och tydligt ansvar för helheter och verkar för strategisk kvalitetsutveckling för att nå långsiktiga effektmål även på kommunövergripande nivå.

Du är en tydlig bärare av gemensamt fattade beslut och företräder Härnösands kommun genom gott ambassadörskap. 

 

Övrig information

Omfattning: Heltid. Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Startdatum: Tillträde enligt överenskommelse.

Referenstagning kommer att ske för kandidater som kallas till intervju. Inför tillsättning av tjänst kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. 
Sista ansökningsdag är 30 november. Fackliga representanter går att nå också via kommunens växel 0611-34 80 00. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Kontakt:
Roland Bång, Förvaltningschef Skolförvaltningen
070-249 67 87
roland.bang@harnosand.se

Ingrid Nilsson, Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen
070-300 82 26
ingrid.nilsson@harnosand.se

Niklas Haggren, Lärarnas Riksförbund
0611-34 87 34
niklas.haggren@harnosand.se

Tomas Boström, Lärarförbundet
070-340 10 56
tomas.bostrom@harnosand.se

Annelie Persson, Vision
073-274 54 50
annelie.persson@harnosand.se

Mats Gradin, Akavia
0611-34 84 07
mats.gradin@harnosand.se